Kumpulan Kunci Gitar Sri Fayola


Kunci Gitar Sri Fayola feat Daniel Maestro - Alek Usai Talak Jatuah

Kunci Gitar Sri Fayola - Hati Amuah Darah Badampuang

Kunci Gitar Sri Fayola - Nan Di Awak Indak Ka Jo Urang

Kunci Gitar Sri Fayola feat Dhani Rilvi - Bia Larek Di Rantau

Kunci Gitar Sri Fayola - Susah Sanang Baduo

Kunci Gitar Sri Fayola - Tapacik Dinan Sansai

Kunci Gitar Sri Fayola - Niek Hati Lapuak Di Makan Maso

Kunci Gitar Sri Fayola feat Dhani Rilvi - Bukan Ameh Jo Ringgik

Kunci Gitar Sri Fayola - Surek Cinto

Kunci Gitar Sri Fayola feat Dhani Rilvi - Manyimpan Raso

Kunci Gitar Sri Fayola feat Dhani Rilvi - Rintang Janji Ka Janji

Kunci Gitar Sri Fayola - Ba Do'a Jo Bausaho

Kunci Gitar Sri Fayola feat Baihaki - Usah Ragukan Cinto

Kunci Gitar Sri Fayola feat Pinki Prananda - Baretong Balain Adaik

Kunci Gitar Sri Fayola - Harato Pambateh Cinto

Kunci Gitar Sri Fayola - Dendang Parintang

Kunci Gitar Sri Fayola feat Dhani Rilvi - Ramuak Di Mabuak Rindu

Kunci Gitar Sri Fayola feat Anggi Rayns - Rasaki Indak Ka Tatuka

Kunci Gitar Sri Fayola feat Pinki Prananda - Lah Cukuik Umua

Kunci Gitar Sri Fayola feat Dhani Rilvi - Uda Hanyolah Dunsanak

Kunci Gitar Sri Fayola - Sasalan Ndak Baguno

Kunci Gitar Anggi Rayns feat Sri Fayola - Tolong Rilakan

Kunci Gitar Sri Fayola feat Baihaki - Cameh Ragu Jo Bimbang

Kunci Gitar Sri Fayola feat Frans Ariesta - Sabulan Ka Bajadi

Kunci Gitar Sri Fayola - Baharok Sayang

Kunci Gitar Sri Fayola feat Dhani Rilvi - Sakik Sanang Kito Baduo

Kunci Gitar Sri Fayola - Tajarek Indak Badayo

Kunci Gitar Pinki Prananda feat. Sri Fayola - Indak Sangajo

Kunci Gitar Dhani Rilvi feat. Sri Fayola - Di Ubek Makin Maruyak

Kunci Gitar Dhani Rilvi feat Sri Fayola - Hatiko Masih Gamang

Kunci Gitar Sri Fayola feat Edho Simorr - Bia Lambek Asa Lai Sampai

Kunci Gitar Sri Fayola - Basatu Hanyo Dek Cinto

Kunci Gitar Sri Fayola feat Roza Selvia - Padam Palito Nyalo

Kunci Gitar Pinki Prananda feat. Sri Fayola - Basandiang Jo Urang

Kunci Gitar Sri Fayola - Alek Tibo Marapulai Hilang

Kunci Gitar Sri Fayola - Samudera Cinta

Kunci Gitar Sri Fayola - Mampagadang Jajak Luko

Kunci Gitar Tangih Manjalang Rayo - Sri Fayola feat. Anggi Chandra

Kunci Gitar Sri Fayola - Galeh Ndak Laku

Kunci Gitar Sri Fayola - Manapuak Aia Di Dulang

Kunci Gitar Sri Fayola - Kanai Bakapanjangan

Kunci Gitar Sri Fayola - Tak Nio Barabuik Cinto

Kunci Gitar Sri Fayola - Urang Ka Urang Juo

Kunci Gitar Sri Fayola - Gamang Bakasiah Sayang

Kunci Gitar Sri Fayola - Janji Masih Tangiang

Kunci Gitar Sri Fayola - Panganai Hati

Kunci Gitar Pinki Prananda feat. Sri Fayola - Seso Cinto Bapaso

Kunci Gitar Sri Fayola - Satujuan Indak Sajalan

Kunci Gitar Pinki Prananda feat Sri Fayola - Pai Tiado Pasan

Kunci Gitar Pinki Prananda feat Sri Fayola - Pituah Ayah Pamisah Cinto