Kumpulan Chord Riki Rikardo


Riki Rikardo - Sedih Dalam Bercinta

Riki Rikardo - Waktu Tak Mudah Berlalu