Kumpulan Chord Dhani Rilvi


Dhani Rilvi - Garah Den Sangko Cinto

Dhani Rilvi - Harato Panghalang Cinto

Dhani Rilvi feat Sri Fayola - Hatiko Masih Gamang

Dhani Rilvi feat. Sri Fayola - Di Ubek Makin Maruyak

Julia Anugerah Putri & Dhani Rilvi - Jodoh Pambaia Hutang

Sri Fayola feat Dhani Rilvi - Bia Larek Di Rantau

Sri Fayola feat Dhani Rilvi - Bukan Ameh Jo Ringgik

Sri Fayola feat Dhani Rilvi - Manyimpan Raso

Sri Fayola feat Dhani Rilvi - Ramuak Di Mabuak Rindu

Sri Fayola feat Dhani Rilvi - Rintang Janji Ka Janji

Sri Fayola feat Dhani Rilvi - Sakik Sanang Kito Baduo

Sri Fayola feat Dhani Rilvi - Uda Hanyolah Dunsanak