SKA 86 – Birosulillah

Am Birosulillaah… Am G Birosulillaah.. Birosulillahi wal badawi F Wa rijalin min bani ‘Alawi.. Dm E Salaku fil manhajin-nabawi.. Am G Birosulillaah.. Birosulillahi wal badawi F Wa rijalin min bani Continue reading

Posted on : by